Prelegenci

Osoby, które w ubiegłym roku głosiły konferencje.

Grzegorz Czerwicki

Urodzony w 1984 r. w Krakowie, dziś szczęśliwy mąż i ojciec. Był skazany dwoma wyrokami i odsiedział 12 lat w zakładzie karnym. Dzisiaj opowiada swoją historię i nawraca setki młodych osób!

Jacek Pulikowski

Polski pisarz i wykładowca katolicki, doktor inżynier budownictwa. Autor licznych publikacji o tematyce rodzinnej

Michał PAX Bukowski

Swoim bezpośrednim i stanowczym przekazem skierowanym do młodzieży, inspiruje oraz wskazuje drogę nie tylko przez słowo, ale także muzykę.

Szymon Reich

Wiara jest dla niego przypomnieniem, że dobro, które stara się czynić, ma sens. Pomimo zła, które ciągle wydarza się w świecie, wierzy, że to wszystko ma sens. Dzięki wierze jest bardziej ufny w czynieniu dobra